U Megi

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jméno podnikatele:  Lenka Kubešová

Místo podnikání:       Babice 100, 785 01
IČ:                                 02951193
Kontaktní telefon:     +420 733 106 460
E-mail:                         info@umegibabice.cz
(dále také jen „poskytovatel“)

I. KONTAKTNÍ ÚDAJE
1.1. Zákazník (smluvní strana), případně uživatel (osoba třetí, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena) mohou vytknout vadu a uplatnit právo z vadného plnění v provozovně, sídle poskytovatele, nebo na jeho webových  stránkách www.umegibabice.cz.

1.2. Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme kontaktovat poskytovatele, se kterým je přímo uzavřena smlouva o poskytování služeb, a to pro provozovnu, která je místem plnění smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY PREZENČNÍCH SLUŽEB
2.1. ZPŮSOB DODÁNÍ KURZU. Místo a termín kurzu jsou domluvené při jeho sjednávání a jsou součástí dohody při sjednání kurzu.

​​2.4. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (prezenční kurz) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu zboží. Dle domluveného místa mohou být účtovány poplatky na dopravu, případně ubytování lektora.

​2.5. ABSENCE zákazníka je možné po domluvě nahradit zvoleným termínem. Poskytovatel se bude snažit zákazníkovi vyjít vstříc při hledání nového termínu, ale nezaručuje jeho konání dle původních domluvených podmínek. V případě absence lektora poskytovatel nahradí absence v plném rozsahu.

III. DODACÍ PODMÍNKY ONLINE SLUŽEB
3.1. ZPŮSOB DODÁNÍ ONLINE KURZU. Přístup do online kurzu vám bude povolen po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které se do online kurzu zaregistrujete.

​3.2. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží bude zasláno po uhrazení kupní ceny a poštovného na vámi sdělenou doručovací adresu.

​3.3. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu služby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude online kurz nebo členství dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude zaslání odkazu k registraci do online kurzu nebo klubu dodáno obratem po provedení platby. Přístup do kurzu bude povolen do 24 hodin od registrace do kurzu. V případě zboží nebo služby je dodací lhůta 7 pracovních dnů. 

​3.4. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (online kurz, členství nebo služba) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. V případě dodání zboží si účtujeme poštovné a balné.

​3.5. Po dodání online kurzu, členství, služby nebo zboží si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

​3.6. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s online kurzem.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cena zboží je určena dohodou,  dopravného a balného.

4.2. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu nejpozději ve lhůtě splatnosti faktury.

4.3. Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za prodávajícím ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně zboží ani úrokům z prodlení. Pro případ porušení uvedeného ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši odpovídající zadržené nebo jednostranně započtené částky, kterou je kupující povinen bez odkladu zaplatit prodávajícímu.

4.4. V případě prodlení kupujícího s placením faktury, sjednané zálohy, či jiného finančního závazku uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,4 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody není touto smluvní pokutou dotčen.

Tyto dodací a platební podmínky jsou platné a účinné od 6.10.2023.