Výchovné programy a preventivní besedy.

Pořádáme v zázemí psí školy U Megi a to ve Smyslové zahradě v Babicích u Šternberka.

Nebo přijedeme s pejsky přímo k vám do školky či školy.

Výchovné programy a preventivní besedy U Megi

Záměr programů a besed nejen pro MŠ a ZŠ.

  • Podpora dialogu a spolupráce ve třídě.
  • Zlepšení komunikace a klima ve třídě - děti si vyzkouší aktivní naslouchání a vzorce komunikace. 
  • Sebeláska a ego.
  • Emoční ingeligence není vrozená, dá se naučit (strach, štěstí, radost) co je to empatie.
  • Praktická cvičení, která zlepšují vztahy s ostatními.
  • Úkoly, které pomohou mít se rád.
  • Hravé rozvíjení sociálních dovedností. 
  • Forma, obsah a délka na míru potřebám dětí.

 

Výchovné programy nejen pro MŠ

Výchovný program se psy je skvělým způsobem, jak dětem předškolního věku pomoci s rozvojem dovedností, jako jsou vztahy, smyslové vnímání a citová inteligence. Program umožňuje dětem prožít nevšední zážitky, zlepšit se v porozumění psům a vztahům obecně, a to vše v bezpečném a kontrolovaném prostředí.

Děti se naučí, jak se správně chovat ke psům a jak si s nimi hrát. Prožitkový program se psy také podporuje rozvoj empatie a porozumění k potřebám jiných živých bytostí.

Celý program je navržen tak, aby hravě rozvíjel sociální dovednosti dětí předškolního věku. Také podporuje rozvoj týmové spolupráce a komunikace mezi dětmi.

Výchovný program se psy je tedy skvělou volbou pro MŠ, které chtějí, aby se děti naučily důležité dovednosti, jako jsou vztahy, empatie a porozumění. Navíc se děti mohou při tom dobře pobavit a získat nezapomenutelné zážitky.

Preventivní besedy nejen pro ZŠ

Preventivní přednášky pro děti jsou skvělým způsobem, jak zlepšit vztahy mezi dětmi a snížit výskyt agresivního chování. A když k tomu přidáme účast psů, můžeme děti naučit nejen jak se chovat ke svým spolužákům, ale také jak si vytvořit dobrý vztah ke zvířatům. Díky tomu se zlepší komunikace a klima ve třídě - děti si vyzkouší aktivní naslouchání a vzorce komunikace. 

Svět očima psů je skvělou metodou, jak zlepšit komunikaci mezi dětmi a psy. Děti se dozvědí, jak poznat, kdy pes není v náladě, a jak se k němu chovat, aby se cítil bezpečně. Učením se o chování psů, pomáhá dětem rozvíjet empatii a pochopení pro jiné živé bytosti.

Díky účasti psů na preventivních přednáškách se děti učí, jak si vytvořit dobrý vztah se svými spolužáky i učiteli. Psi jsou skvělými pomocníky při vytváření pozitivního prostředí ve třídě a pomáhají dětem zlepšit své sociální dovednosti. Tyto přednášky také snižují výskyt agresivního chování, protože děti se učí, jak se chovat k ostatním s úctou a tolerancí. Emoční ingeligence není vrozená, dá se naučit pomocí praktických cvičení, které zlepšují vztahy s ostatními.

Pokud hledáte způsob, jak zlepšit vztahy mezi dětmi a snížit agresivní chování, preventivní přednášky s účastí psů jsou skvělým řešením. Děti se naučí, jak se chovat k ostatním s úctou a tolerancí, a zároveň si vytvoří dobrý vztah ke zvířatům.